Публічна пропозиція

Договір публічної пропозиції

Загальні положення

1.1. Ця пропозиція є офіційною пропозицією веб-сайту Lacrafta.com.ua, надалі іменованого „Продавець”, укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин, далі іменований „Угода ”, Та розміщує Публічну пропозицію (пропозицію) на офіційному веб-сайті Продавця„ https://lacrafta.com.ua (далі - „Веб-сайт“).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцепту) укласти електронний договір купівлі-продажу товару вважається тим фактом, що Покупець оплатив замовлення на умовах цього Договору, в той час і на ціни, вказані на веб-сайті продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій пропозиції, якщо контекст не вимагає іншого, такі терміни мають таке значення:

* “Продукт” - електронні файли, PDF, OBJ, SVG, JPEG, PNG;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або продажу товару, роботи чи послуги за допомогою електронної транзакції.

* “Продавець” - компанія, яка продає товари, представлені на веб-сайті.

* “Покупець” - фізична особа, яка уклала угоду з Продавцем на умовах, викладених нижче.

* “Замовлення” - вибір окремих предметів із переліку товарів, зазначеного Покупцем при оформленні замовлення та здійсненні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цієї Угоди.

Ця Угода регулює продаж товарів в Інтернет-магазині, включаючи:

- добровільний вибір Покупцем товару в Інтернет-магазині;

- незалежна реєстрація Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, розміщеного в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність умов цього Договору.

Порядок замовлення

4.1. Покупець має право розмістити замовлення на будь-який товар, представлений на веб-сайті інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожен предмет може бути представлений у порядку в одному примірнику.

Порядок оплати замовлення

За допомогою Visa, MasterCard, Pay Pal

5.1. Оплата проводиться в електронному вигляді в доларах США, після чого надається доступ до завантажених файлів.

5.2. Якщо кошти не надійшли, інтернет-магазин залишає за собою право скасувати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в інтернет-магазині, здійснюється відразу після оплати, покупцеві надається посилання на завантаження.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець повинен:

- своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цієї угоди.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цієї Угоди.

Відповідальність Сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за недотримання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цією угодою та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при розміщенні замовлення;

- за затримки та перебої у наданні Послуг (обробка замовлень та доставка товарів), що трапляються з причин, що не підпадають під його контроль;

- за незаконні незаконні дії, вчинені Покупцем із використанням цього доступу до Інтернету;

- для передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

8.3. Покупець, користуючись наданим йому доступом до Інтернету, несе самостійну відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо інша особа була під його входом) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моралі.

8.4. У разі виникнення форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під форс-мажорними обставинами для цілей цієї угоди розуміються події надзвичайного, непередбачуваного характеру, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цієї угоди, виникнення якої Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають усіх зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку змінити цю угоду за умови попередньої публікації на https://lacrafta.com

9.2. Інтернет-магазин був створений для організації віддаленого способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. Крім того, здійснюючи акцепт (оформляючи замовлення та подаючи плату за товар), Покупець надає Продавцю його безумовну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання його персональних даних, в розумінні Закону України " Про захист персональних даних ».

9.4. Оплата Покупцем замовлення, розміщеного в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічна пропозиція)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсів інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця безкоштовно.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно для опрацювання замовлення, надсилання повідомлень Покупцю, доставки товарів, здійснення розрахунків тощо.

Порядок повернення коштів

10.1. Повернення коштів не проводиться, якщо інформацію було завантажено з Lacrafta.com.

10.2. Клієнт не може відмовитись від придбання будь-якої інформації, яка вже була завантажена з Lacrafta.com.

10.3. Якщо після завантаження були виявлені технічні недоліки завантаженого файлу, які не дозволяють використовувати його, будь ласка, повідомте про це. Ми замінимо інформацію, і в разі неможливості її заміни, ми надамо купон на покупку на веб-сайті n Lacrafta.com на ту ж суму.

10.4 Зверніть увагу, що технічний недолік - це неможливість відкривати, зберігати чи копіювати файли на пристроях або використовувати програмне забезпечення, яке не підтримує цей формат файлу.

Прокрутка до початку